Wiara ma to do siebie, Że jeszcze po zniknięciu Nie przestaje działać. Ernest Reman

środa, 19 stycznia 2011

" ECHA DAWNYCH CZASÓW "

O alkoholu znanym w neolicie, może nawet w paleolicie, a więc przed wieloma tysiącami lat, mówią najstarsze dokumenty, dzieła literackie, kodeksy praw.

W różnych okresach historii rozmaite funkcje alkoholu wybijały się na plan pierwszy.. W społeczeństwach pierwotnych alkohol pełnił głównie role fizjologiczne i społeczne, w czasach nowożytnych – ekonomiczne i polityczne.
W społeczeństwach pierwotnych nie było przypadków picia indywidualnego. Była to zawsze czynność społeczna, ułatwiająca kontrolę społeczną. Picie indywidualne pojawiło się znacznie później.
Już w czwartym i trzecim tysiącleciu p.n.e. w Mezopotamii i Egipcie najbardziej rozpowszechnionymi napojami było wino i piwo. Te same alkohole w trzecim tysiącleciu p.n.e. były spożywane również w Chinach. W okresie panowania Grecji i Rzymu, w krajach basenu morza śródziemnego spożywano głównie wino. W związku z popularnością winorośli w średniowieczu, napój ten opanował cały kontynent.
Wynalazek destylacji alkoholu niektórzy przypisują Chińczykom ( na kilkaset lat p.n.e.), inni Arabom ( pomiędzy VIII a X w. p.n.e.). Faktem jest, że destylacja alkoholu upowszechniła się we Włoszech i innych krajach europejskich dopiero w XI w. Pierwsze alkohole destylowane służyły celom medycznym, a ich funkcja konsumpcyjna zaczęła pojawiać się później, w miarę zwiększenia się podaży. W XVIII w. opanowano technologię produkcji wódki z ziemniaków i zastosowano wysokodajne urządzenia, co wzmogło produkcję i wzrost pożycia. Wiek XIX to okres największego rozpicia społeczeństw ! Plaga pijaństwa przetoczyła się przez całą Europę wraz z wielką rewolucją przemysłową, a w Polsce apogeum osiągnęła w czasach propinacji, w latach 40- i 50-tych XIX w. Równolegle ze wzrostem spożycia zwiększyła się liczba ograniczeń i zakazów dotyczących alkoholi. Już 2000 lat p.n.e. wydano zakaz picia alkoholu w armii egipskiej. Stało się to po przegranej bitwie, przed którą cala armia upiła się. Coraz częściej zaczęto dostrzegać społeczne skutki picia. Znalazło to wyraz w kodeksach pranych i w piśmiennictwie. Platon w swoim „Mędrcu” zalecał abstynencję do 18 r.ż., a wstrzemięźliwość – do 30 lat. Zalecał też całkowitą abstynencję dla pewnych kategorii obywateli i zawodów (aparat władzy, sędziowie ).Uważał, że picie rozcieńczonego wina jest przejawem barbarzyństwa. Coraz częściej alkohol zaczęto wykorzystywać do walki politycznej. Już w VII w. p.n.e. okupujący Persję Scytowie, którzy upili się, zostali wybici do nogi podczas pijackiej uczty. „Woda ognista” ułatwiała białym osobnikom rozprawienie się z Indianami. W czasie ostatniej wojny polityka Hitlera zmierzała do złamania ducha oporu społeczeństwa polskiego przez rozpicie go. Spirytusem płacono nawet za dostawy obowiązkowe rolników. Podobną politykę prowadzili Niemcy na okupowanej Ukrainie, a totalitarne władze sowieckie – na całym obszarze swych wpływów.
Napoje alkoholowe spożywano również przy okazji obrzędów rytualnych w erze neolitycznej. Pojawiają się one obok nas już w pierwszych dniach naszego życia – ponieważ świętowanie naszych narodzin odbywa się wśród toastów i brzęku kieliszków. Gdy skończymy nasze życie, prawdopodobnie alkohol będzie spożywany dla uczczenia naszej pamięci przez bliskie nam osoby, przy okazji stypy.

OPRACOWANIE NA PODSTAWIE:
1. Falewicz J.K. „ABC problemów alkoholowych”, PARPA
2. HABRAT B. Organizm w niebezpieczeństwie, PARPA
3. PACEWICZ A. Jak pomóc dziecku nie pić, PARPA
4. WORONOWICZ B. T. Alkoholizm jako choroba, PARPA Warszawa 1994

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz